Einingar: 3

Hæfniþrep:2

Viðfangsefni: Dúrtónstigar, þríhljómar, raddfærslureglur, endar (niðurlög).

Lýsing:

Á námskeiðinu eru kennd undirstöðuatriði fjögurra radda sálmastíls 17du og 18du aldar og þar með tóntegundabundinnar notkunar þríhljóma. Allt efni er kynnt og æft í tímum en nemendur standa skil á heimaverkefnum í hverri viku. Stuðst er við kafla I – VI í kennslubókinni Hljómfræði I – Frumtök eftir Guðmund Hafsteinsson og Snorra Sigfús Birgisson.

Forkröfur:

Miðpróf í tónfræði

Þekkingarviðmið:

  • Þekkja allar gerðir þríhljóma í öllum stöðum í dúr.

  • Þekkja helstu raddfærslureglur í dúr.

  • Þekkja hinar þrjár gerðir hljómskipta.

  • Þekkja helstu gerðir aðalenda í dúr.

Leikniviðmið:

  • Hafa vald á ofangreindum þekkingaratriðum og geta búið til fjögurra radda hljómaraðir þar sem þeim er beitt.

Hæfniviðmið:

  • Geta samið hljómagang innan marka námsefnis með fjölbreyttum hljómskiptum og góðri lagrænni hreyfingu sóprans og bassa.


Námsmat: Skrifleg heimaverkefni alla önnina og skrifleg próf í lok hennar