Einingar: 3

Hæfniþrep: 2


Viðfangsefni:

Áhersla er lögð á að efla tónheyrn og færni í að greina hvernig tónbil, laglínur, hljómar og hljómasambönd eru uppbyggð. Námið miðar að því að nemendur hafi vald á að syngja, greina og skrifa niður algeng takt-, laglínu- og hljómferli. Erfiðleikastigið fer heldur vaxandi miðað við RT 2.1. Tónbil ná oft út fyrir áttund og laglínu- og hljómadæmi eru gjarnan heldur lengri en áður. Í hrynþjálfun er í vaxandi mæli þjálfuð samhæfing og sextándupartar bætast við. Byrjað er að vinna með óreglulegar taktegundir.


Lýsing:

Tónlestur, tónbil og ritun hljóma, laglínu- og hrynferla. Í tónheyrninni er notast við Solfa kerfið. Aukin áhersla á að skilja og heyra algenga tónstiga.Forkröfur:

Rytmísk tónheyrn 2.1.


Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • Laglínusöng með Solfa aðferð og uppbyggingu hljóma.

  • Hvernig algengar rytmískar hrynhendingar, byggðar á áttundaparts- og sextándapartsnótum, eru útfærðar í nótnaskrift.

Hæfniviðmið: Nemandi skal hafa tileinkað sér færni í að:

  • Heyra, syngja og rita niður einfaldar laglínuhendingar í dúr- og molltónstigum, sem byggðar eru á algengum rytmískum hrynmynstrum og ódíatónískar nótur koma fyrir í.

  • Greina algeng hljómferli sem eru að mestu innan tóntegundar.

  • Hagnýta sér þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur öðlast, til að efla samleik og spuna.  Námsmat:

Próf og námsmat: Frammistaða í tímum (10%), 3 áfangapróf (30%), skriflegt og munnlegt próf í lok námskeiðs þar sem hvort gildir (30%)