Einingar: 3

Hæfniþrep: 2

 

Viðfangsefni:

Áhersla er lögð á að efla færni nemanda í beitingu rytmískrar hljómfræði ásamt hagnýtri notkun hennar í spuna og þeim almennu tónfræðiatriðum sem ekki var lokið með grunnnámi. Námið miðar við að nemendur hafi vald á að hljómgreina einföld lög með tilliti til spuna ásamt því að fá góða tilfinningu fyrir tengslum hljóma og tónstiga á hljóðfæri sín.

 

Lýsing:

Kynning á algengustu hugtökum jazzhljómfræðinnar. Kennd eru bókstafshljómatákn, heimahljómar í dúr, aukaforhljómar, framlengdir forhljómar, II-V sambönd, hljómgreining og hlustun.

 

Forkröfur:

Miðnámspróf í tónfræði eða stöðupróf við skólann.

 

Þekkingarviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • Uppbyggingu hljóma og hljómgreiningaraðferðum ásamt tengslum hljómfræðinnar við hljóðfæraleik.

 

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • Hljómgreina einföld lög og hljómgreiningarverkefni.

  • Rita hljóma ásamt því að leika einföld lög með tilliti til spuna.

  • Efla samleik og spuna. 

 

Námsmat:

Tvö próf:

Próf í lok áfanga, skriflegt og verklegt. Skriflegi þátturinn gildir 80% og verklegi þátturinn 20%.